fbpx
Producerad av Tigerton
loading

Boka utbildning och information

  • Utnyttja en APT-timme för information och utbildning inom demensterapi. Vi presenterar MusicDoll® och dess möjligheter inom Demensvården. Nöjdare brukare ger gladare brukare med bättre livskvalitet! Låt oss komma och berätta mer!

musicdoll

Besöksförbud gäller inte för Music Doll

autumn_collage_musicdoll_ret_lo

Framkalla ljusa minnen och ge en stunds ögonblicklig glädje och tröst.

Under rådande tider av isolering känns det extra motiverat att betona de positiva effekterna med Music Doll – närhet och ökad livskvalitet.

Inget besöksförbud finns för Music Doll som kan finnas till hands dag som natt. Nu under pandemin, med färre besök av nära och kära, fungerar Music Doll utmärkt även som en stunds socialt sällskap.

Många demensboenden i Sverige kan intyga värdet för både hyresgäster och personal med Music Doll. Monotonin kan brytas och dockan kan även verka lugnande i flera situationer.

STIMULANSPENGAR

En del kommuner och boenden har i höst använt  ”stimulanspengar” för att köpa in Music Doll och på så sätt kunnat motverka ensamhet och samtidigt kunnat stärka kvaliteten i arbetet med demenssjuka.

Dockan och kläderna  är tvättbara och det finns dessutom extra kläder att köpa in. Instruktionsfilmer finns på Youtube, Teknik och hantering:

Producerad av Tigerton