fbpx
Producerad av Tigerton
loading

Boka utbildning och information

  • Utnyttja en APT-timme för information och utbildning inom demensterapi. Vi presenterar MusicDoll® och dess möjligheter inom Demensvården. Nöjdare brukare ger gladare brukare med bättre livskvalitet! Låt oss komma och berätta mer!
musicdoll_icon-01

Vårt företag, Music Doll Sweden AB, ser en stor, positiv utmaning i välfärdsteknologi som instrument att ge bättre daglig livskvalité till våra många behövande med demens.

Ny forskning visar att känslor inte behöver minnesförmåga men att sinnesstämning kan återskapas trots att minnet av det som skapade känslan har utplånats. Ett sätt att åstadkomma denna känsla av glädje och välbefinnande är via individuell musik.

Med Music Doll® vill vi ta vara på den kognitiva förmåga som finns kvar hos människor med Alzheimer och demens. Att med individuell musik kunna stimulera och öppna det kommunikationsvakuum som demenssjuka lever i är en fantastisk erfarenhet för anhöriga och vårdpersonal att ta del av, samt inte minst för brukarna själva att uppleva.

Idén, att kombinera mjuk beröring av dockan själv med individuell musik kom från en dansk uppfinnare, Finn Toklum Kofod, vars teknik vi sedan utvecklat och kliniskt dokumenterat.
Inspiration och uppmuntran till att genomföra en klinisk studie fick vi från Gunnar Bjursell, Professor emeritus, Karolinska Institutet, som varit ett stort stöd samt en föregångare i att öka förståelsen för kulturens och musikens betydelse för hjärnan.

Studieresultat som redovisas här är mycket lovande och de styrks dessutom av fantastiska livsberättelser vi fått från särskilda boenden.
Effekten med Music Doll®, som icke farmakologiskt terapihjälpmedel, kan enkelt komma många till del och påverka både behandlingsresultat och själva omhändertagandet.

Detta är vår drivkraft, att fler, många fler, skall få information om den möjlighet som musikdockan innebär. Att du som har ett vårdansvar i någon form, själv skall få uppleva den glädje som brukaren känner när minnen och sinnesstämning plötsligt kommer tillbaka.

Guldkant på vardagen och förbättrad livskvalité.

Ulf Wahlström, BSc.
CEO

Producerad av Tigerton