fbpx
Producerad av Tigerton
loading

Boka utbildning och information

  • Utnyttja en APT-timme för information och utbildning inom demensterapi. Vi presenterar MusicDoll® och dess möjligheter inom Demensvården. Nöjdare brukare ger gladare brukare med bättre livskvalitet! Låt oss komma och berätta mer!
hands_shutterstock_1117577723

Låt oss hoppas att det värsta är över för våra sköraste.

Det finns många synpunkter och teorier varför våra äldreboenden varit särskilt utsatta.

Vi lyssnar till är de som baserar sina åsikter på vetenskap:

Yngve Gustafson, Senior professor, Umeå universitet, menar att vi bör satsa mer på Närhet och Näring, för att de svagaste skall bli så starka som möjligt. Fysiskt och själsligt.

Ingmar Skoog, Professor, Centrum för åldrande och hälsa, Göteborgs universitet, betonar vikten av; Nationell samordning, besök – närhet, samt livskvalitetshöjande aktiviteter där individens egna val respekteras.

Dessa ledord är naturligtvis  förenklingar av den forskning och erfarenhet som våra båda erfarna professorer inom äldreomsorgen understryker är viktiga, för att stå emot nästa pandemi inom vården generellt, men framför allt stärka motståndskraften hos de boende redan nu.

Producerad av Tigerton