fbpx
Producerad av Tigerton
loading

Boka utbildning och information

  • Utnyttja en APT-timme för information och utbildning inom demensterapi. Vi presenterar MusicDoll® och dess möjligheter inom Demensvården. Nöjdare brukare ger gladare brukare med bättre livskvalitet! Låt oss komma och berätta mer!
desk_lathund_musicdoll

FÖR ANVÄNDARE AV MUSIC DOLL

Teknik och genomförande

  1. Utse en tekniskt ansvarig på varje avdelning för inspelning och handhavande av musikenheten. Gärna även en back–up person.
  1. Komplettera med Music Doll i Genomförandeplanen för utsedda brukare.

Val av brukare

  1. Personkännedom.
  1. Höga BPSD – värden.
  1. Testa att de som utväljs accepterar dockan. Tar emot den med glädje eller nyfikenhet.
  1. Ta reda på favoritmusiken via livsberättelsen, släktingar, kontaktpersonen eller fråga direkt.

När använda Music Doll?

  1. Frekvent och gärna när beteendemönster (BPSD) behöver brytas.
  1. Socialt, när som helst, för att skapa glädje och ge guldkant.

Vill du lära dig mer om hur du enkelt kan använda Music Doll?
Utbildnings- och informationsmötet är gratis och inga andra förpliktelser än att vi måste få tekniken att fungera med ljud och bild.
Utnyttja en APT-timme för information och utbildning inom demensterapi. Vi presenterar MusicDoll® och dess möjligheter inom Demensvården. Nöjdare brukare ger gladare brukare med bättre livskvalitet! Låt oss komma och berätta mer!

Klicka här för att boka en utbildning.

Producerad av Tigerton