fbpx
Producerad av Tigerton
loading

Boka utbildning och information

  • Utnyttja en APT-timme för information och utbildning inom demensterapi. Vi presenterar MusicDoll® och dess möjligheter inom Demensvården. Nöjdare brukare ger gladare brukare med bättre livskvalitet! Låt oss komma och berätta mer!
MusicDoll_jul_19

Favoritmusik i julklappen
Nu ser vi fram mot både juleljus och julmusik. Välkända toner sprider glädje och ger ökat välbefinnande när det är som mörkast ute.

På samma sätt kan Music Doll®, med individuell favoritmusik till dina hyresgäster, sprida glädje och ge guldkant på tillvaron med de kända julsångerna.

MusicDoll_jul_erbjudande_mix_new_19

Vi får ofta frågan om man kan köpa till extra kläder, så kläder kan bytas utan att behöva tvätta själva dockan.

E R B J U D A N D E

Vid beställning av dockor fram till jul får du en uppsättning extra kläder till varje docka (valfritt flick- eller pojkkläder, max 6 uppsättningar).
Värde ca. 300:-/uppsättning.
Erbjudandet gäller tom 23 december 2019. Ange Julerbjudande på Beställningsblanketten.

Kicka här för att komma till beställningsblankett

Producerad av Tigerton