fbpx
Producerad av Tigerton
loading

Boka utbildning och information

  • Utnyttja en APT-timme för information och utbildning inom demensterapi. Vi presenterar MusicDoll® och dess möjligheter inom Demensvården. Nöjdare brukare ger gladare brukare med bättre livskvalitet! Låt oss komma och berätta mer!
filmklipp

Se den korta filmen
som visar vad som händer på boendet och hur Music Doll kan påverka vid Alzheimer och övriga demenssjukdomar.

Filmen betonar betydelsen av att alternativa insatser prövas innan läkemedel sätts in samt hur välbefinnande och BPSD-parametrar positivt kan påverkas och skapa glädje och lugn på avdelningarna. Vi får en unik inblick i hur Music Doll® påverkar den dagliga verksamheten för både brukare och personal.
En ”måste–film” för alla som arbetar med demensomhändertagande.

SE FILMEN HÄR

Producerad av Tigerton