fbpx
Producerad av Tigerton
loading

Boka utbildning och information

  • Utnyttja en APT-timme för information och utbildning inom demensterapi. Vi presenterar MusicDoll® och dess möjligheter inom Demensvården. Nöjdare brukare ger gladare brukare med bättre livskvalitet! Låt oss komma och berätta mer!
se_filmen_dk_beginning_lo

Se det danska videoklippet med en prototyp av Music Doll® som visar just hur minne och ord återvänder hos en brukare och samtidigt inspirerade till utvecklingen av dagens Music Doll®.

Videon är amatörmässig men bekräftar de rapporter som vi refererar till och är ett fint exempel på hur en idé kan utvecklas till en kliniskt nydanande produkt.

Klicka här för att se filmen

Producerad av Tigerton