fbpx
Producerad av Tigerton
loading

Boka utbildning och information

  • Utnyttja en APT-timme för information och utbildning inom demensterapi. Vi presenterar MusicDoll® och dess möjligheter inom Demensvården. Nöjdare brukare ger gladare brukare med bättre livskvalitet! Låt oss komma och berätta mer!
music_brain_lo

Allt mer evidens för musikens hälsobefrämjande effekter – hur kommer Music Doll° in i sammanhanget?

”Musik spelar en viktig roll när neurobiologerna försöker förstå vad det innebär att vara människa”, framhölls nyligen på en konferens om musik, hälsa och hjärnforskning. Konferensen anordnades av amerikanska National Institutes of Health i samarbete med Kennedy Center och refereras via Den Kulturella Hjärnan av Håkan Lindgren.

”Mycket tyder på att musikundervisning hjälper barn att utveckla språk och koncentrationsförmåga. Även för vuxna kan aktivt musiklyssnande påverka självkontroll och vara en hjälp mot depression.”

Musik tros också förbättra minnet, samt ha ångestdämpande och smärtlindrande effekter.

Allt fler forskningsresultat tyder på att även en åldrande hjärna påverkas positivt av musik”, betonades av panelen bestående av 25 experter vid konferensen.

Det vi länge tror oss ha vetat om hur musik påverkar minne och välbefinnande även hos personer med demensdiagnos blir mer och mer belagt via forskningsresultat.

Det är här den praktiska och dagliga terapin med Music Doll° framstår som en stor möjlighet för dig som har vårdansvar för brukare med en demensdiagnos, för att skapa ett bättre dagligt välbefinnande.

Glädjande är att fler och fler enheter inom både kommunal och privat regi tar till sig denna information och möjlighet som Music Doll° erbjuder.

Vill du att vi kommer till er arbetsplats och berättar mer?

Här kan du boka utbildning och presentation direkt

Kommentera

Your email address will not be published.

Producerad av Tigerton