fbpx
Producerad av Tigerton
loading

Boka utbildning och information

  • Utnyttja en APT-timme för information och utbildning inom demensterapi. Vi presenterar MusicDoll® och dess möjligheter inom Demensvården. Nöjdare brukare ger gladare brukare med bättre livskvalitet! Låt oss komma och berätta mer!
robot_vard_lo

Kan Härryda kommun, så kan också din kommun!

I höst kommer en digitaliseringsmyndighet att inrättas för att samordna och stödja digitaliseringen i Sverige- inte minst inom vården.

hp_IMG_3940

Ur HärrydaPosten:

Ingrid Grange, MAR och planeringsledare, framhåller Härryda kommuns positiva inställning till att testa nya innovativa tekniker och produkter. Det kan röra sig om specifik GPS-teknik för att öka tryggheten hos dementa som är rymningsbenägna, till olika robotar för att i terapisyfte förändra och förbättra vanliga typer av demensyttringar. Till exempel finns robotkatten JustoCat, ät-roboten Bestic samt en duschrobot. Ett av de senare tillskotten är en mjuk handgjord musik docka, Music Doll®.

Denna ursprungliga Rubens docka digitaliserades med en mottagre och högtalare för Bluetooth-teknik och spelar upp brukarens förprogrammerade favoritmusik. Dessa dockor var en del av ett forskningsprojekt som ägde rum förra året under ledning av bl.a. Ingrid Grange. ”Vi fick häpnadsväckande resultat. Vi räknade om siffrorna, för vi trodde inte det var sant”, berättar Ingrid Grange.

Dockorna användes vid negativa demensyttringar så som när den demenssjuke vägrade äta, började med plockningsbeteende eller visade annan typ av oro. Då introducerades Musik Doll® till brukaren och dennes förinspelade favoritmusik spelades upp.

83 procent fick ett förbättrat stämningsläge just i den aktuella situationen, men även över tid uppmättes en kraftig minskning av demenssymptomen generellt mätt via BPSD i hela den studerade gruppen, berättar Ingrid Grange.

Så, robotar och annan digitaliseringsteknik är med stormsteg på väg in i vården. Inte för att ersätta personal, utan för att underlätta och effektivisera omhändertagandet. Kanske kan dessutom viss tidsbesparing vinnas om tekniken används rätt. Tid som kan läggas på andra uppgifter.

Huvudsyftet är framförallt att ge brukaren ytterligare daglig livskvalitet.

Hur ser det ut i din kommun?

Ta möjligheten att prova på Music Doll®. Antingen via ett utbildningstillfälle där vi kommer och demonstrerar tekniken och berättar om tillgänglig dokumentation samt visar på terapisituationer hur Music Doll® praktiskt används hos kollegor runt om i Sverige.

Eller, beställ hem Music Doll® till ditt boende vilket kan göras via beställningsblankett

Bokning av information och teknikdemonstration görs via info@musicdoll.se

Kommentera

Your email address will not be published.

Producerad av Tigerton