fbpx
Producerad av Tigerton
loading

Boka utbildning och information

  • Utnyttja en APT-timme för information och utbildning inom demensterapi. Vi presenterar MusicDoll® och dess möjligheter inom Demensvården. Nöjdare brukare ger gladare brukare med bättre livskvalitet! Låt oss komma och berätta mer!
aldreoms.dagarna_collage

Kombinationen av personligt omhändertagande och utnyttjande av ny teknik var ett tydligt tema under årets ÄO-dagar.

Vad sägs om rubriker som:

  • Digital kulturarena i vården – ett sätt att leva
  • Välfärdsteknik i äldreomsorgen från nordiskt perspektiv
  • Etisk bedömning vid användning av välfärdsteknik
  • Välfärdsteknik i praktiken – dra nytta av andras erfarenhet

Att i praktiken införa ”nyordningar” där modern teknik ska tas i bruk är inte alltid lätt att genomföra.

Utmaningar som ”motstånd-rädsla” för ny teknik känner vi alla till.  Hur ska vi hitta tiden för träning och anpassning? Och har vi råd att köpa in dessa nya tekniska hjälpmedel!

Två frågor att ställa innan införandet:

  • Finns evidensbaserad dokumentation att det nya hjälpmedlet verkligen kommer brukaren till glädje?
  • Finns referenser från kollegor som styrker att även personalen får glädje av att använda den nya tekniken?

Det är då glädjande att i rubriken ovan, Välfärdsteknik i praktiken – dra nytta av andras erfarenheter, Malin Edlund Fransson, projektledare, RISE SICS, som en del av Research Institutes of Sweden, nämnde hur en ”musikdocka”, Music Doll®, kan skapa ökad livskvalitet för individer med demenssjukdom.

Att dra nytta av andras erfarenheter, vid sidan av den formella och ibland torra dokumentationen, ger kanske det mest talande beviset för vilken nytta ny teknik kan bidra med.

En video producerad och filmad av SVT-fotograf, Stefan Hellström, Music Doll – Inspiration och teknik, är en gripande referens för Music Doll®.
Klicka här för att se filmen, dessa tre korta minuter från Apelrosens äldreboende i Malmö, med en brukare av utländsk härkomst i huvudrollen, kan knappast överträffas i form av användande av ny teknik och som god referens till att ta in Music Doll® på ditt eget boende.

Kommentera

Your email address will not be published.

Producerad av Tigerton